SPECIAAL VOOR DE SENIOREN ONDER ONS

 

 

 

OUDEREN GYMNASTIEK / FITNESS

 

Iedereen die regelmatig aan beweging doet, voelt zich niet alleen fitter, maar hand­haaft of verbetert zijn conditie. En een goede lichamelijke con­ditie zorgt ervoor dat u minder vatbaar bent voor verkoudheden en griep­jes. U hoeft geen uitgesproken sportfiguur te hebben of fervent trimmer te zijn om aan sport voor 55-plussers mee te doen.

 

De lessen worden zo samenge­steld dat iedereen, zelfs hart- en reumapatiën­ten, in zijn eigen tempo kan deel­nemen. Het is aan te bevelen om contact op te ne­men met uw huisarts ook al denkt u dat u gezond bent. In de meeste gevallen zal deze het deel­nemen aan sportactiviteiten aanbevelen of zelfs toejuichen.

 

Net als veel mensen van 55 jaar en ouder heeft u steeds meer vrije tijd. Doordat de kinderen uit huis zijn, door arbeidstijdverkorting, vervroegde pensionering, enzovoort. Misschien hebt u zich al vaak voorgenomen om lange wandelingen en flinke fiets­tochten te gaan maken of nu echt eens iedere week te gaan zwemmen.

 

Maar het komt er steeds niet van: u krijgt koffievisite, u wilt graag de voetbalwedstrijd of serie op de televisie vol­gen. U bent niet de enige, veel mensen hebben een extra duwtje van een vereniging nodig.

 

Bij Power Energie Studio wordt er op u gerekend als u zich heeft op­ge­geven, u hebt met iemand afgesproken gezamenlijk naar de gymles te gaan. En dan blijkt het ineens wel te lukken om regelmatig met sport bezig te zijn. Sport wordt dan ook uw hobby.

 

Er worden geen topprestaties van u verwacht.

 

Het voordeel van bewegingsactiviteiten in verenigingsverband is, dat u altijd samen met anderen bezig bent. Met een vriend of buurvrouw waar­mee u de eerste keer bent gekomen, maar ook met anderen die in de toe­komst mogelijk goede vrienden of kennissen kunnen worden.

 

De les benadrukt ook het gezellige samenzijn van de leden onder­ling,

De bewegingsactiviteiten voor 55-plussers worden door deskundigen be­geleid. Het zijn altijd goed opgeleide sportleiders die, buiten een jaren­lange ervaring, een extra cursus hebben gevolgd voor gymnastiek en be­wegen voor ouderen. Zij doen deze lessen graag en staan open voor aller­lei ideeën waarmee de deelnemers zelf komen.

 

Voor slechts € 15.00 per maand kunt u ook meedoen. Iedere maandag ochtend is er van  9.00 tot 10.00 een les voor de senioren onder ons.